!

Khuyến nông 05-08-2015

Tác giả: Đài Truyền hình Bạc Liêu | Đóng góp bởi: duynhut
08-08-2015 | duynhut | 957 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nuôi cua biển thương phẩm đang được nhiều nông dân trong tỉnh lựa chọn bởi ngoài giá trị thương phẩm cao, nuôi cua biển ít dịch bệnh, không phải đầu tư thức ăn nhiều, nhất là trong điều kiện giá thức ăn ngày càng tăng. Trong chuyên mục khuyến nông kỳ này, chúng tôi giới thiệu về kỹ thuật nuôi cua biển thương phẩm.
Bình luận