!

Kinh tế thủy sản 12-08-2015

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
13-08-2015 | duynhut | 780 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Cà Mau với giá trị xuất khẩu năm 2014 đạt hơn 1.3 tỷ đô.
Bình luận