Dấu hiệu bệnh gạo trên cá tra và biện pháp phòng trị

Tác giả: VTV Cần Thơ 1 | Đóng góp bởi: duynhut
15-09-2015 | duynhut | 904 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Một số trang trại nuôi cá tra ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ xuất hiện loại bệnh làm giảm năng suất cá thương phẩm với tỷ lệ nhiễm khá cao và nếu bà con không phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ thì đôi khi sản phẩm làm ra không tiêu thụ được.
Bình luận