!

Hướng dẫn tăng cường quản lý dịch bệnh trên ngao nuôi

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
22-05-2019 | LELINH | 1112 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Duy trì mật độ nuôi phù hợp. Đối với ngao chưa đạt cỡ thu hoạch cần kiểm tra mật độ để có kế hoạch chủ động san thưa, đảm bảo mật độ nuôi từ 80-120 con/m2 đối với cỡ giống nuôi từ 400 - 600 con/kg; dưới 250 con/m2 đối với cỡ giống nuôi từ 500 - 800 con/kg, 250 - 350 con/m2 đối với cỡ giống nuôi từ 800-2000 con/kg. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=67R9ECqXbKQ&q=https%3A%2F%2Ftepbac.com%2Ftin-tuc%2Ffull%2Fhuong-dan-tang-cuong-quan-ly-nuoi-ngao-28018.html&redir_token=C5yb_wpwjWhJCG5e9JY0EMSxV998MTU1ODU5OTI3MEAxNTU4NTEyODcw

Bình luận