!

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Tác giả: Truyền hình quốc hội | Đóng góp bởi: Hoàng Thái Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Quảng Bình
21-09-2015 | duynhut | 1071 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vừa thả về môi trường tự nhiên 18 cá thể động hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp và do lực lượng chức năng bàn giao. Các cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên bao gồm: 1 cá thể Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides; 1 cá thể Khỉ đuôi lợn Macaca leonina; 2 cá thể Khỉ vàng Macaca mulatta; 4 cá thể rùa hộ trán vàng miền bắc Cuora galbinifrons; 6 cá thể Rùa hộp trán vàng miền trung Cuora bourreti; 2 cá thể Cầy vòi hương Paradoxurus hermaphrodites và 2 cá thể Đon Atherurus macrourus. Trong số 18 cá thể động vật hoang dã nói trên, có 4 cá thể Rùa hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons) là loài động vật hoang dã quý hiếm của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quôc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tiếp nhận và cứu hộ hơn 100 cá thể động vật hoang dã các loại; thả về môi trường tự nhiên 46 cá thể động vật hoang dã, góp phần vào việc bảo tồn đa dạng sinh học của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.
Bình luận