Cần câu độc đáo của cá vây chân

Tác giả: BBC | Đóng góp bởi: phongt94
15-04-2013 | phongt94 | 1132 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Những con cá vây chân không thể đuổi theo những con cá, song chúng có cách để con mồi tới gần. Sống ở vùng đáy biển ôn đới, cá vây chân sở hữu chiếc đầu khá to. Nếu nhìn từ phía trước, bạn sẽ thấy chúng giống chảo rán có tay cầm. Gai vây lưng phía trước cá vây chân chìa ra giống như cần câu và đầu mút của gai giống như mồi câu. Cá vây chân thường vung vảy "cần câu" để nhử mồi. Khi con mồi tới gần, miệng của chúng sẽ mở hết cỡ để hút con mồi cùng với nước.
Bình luận