Triển vọng từ cá rô phi

Tác giả: Đài TH Cần Thơ | Đóng góp bởi: duynhut
14-11-2015 | duynhut | 801 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Cùng với cá tra, cá rô phi là một trong những loài thủy sản được nuôi phổ biến tại vùng ĐBSCL và có giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, vùng nuôi loại cá này hiện nay vẫn chưa được quan tâm và còn khá nhỏ lẻ, sản lượng chưa cao và chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Bình luận