!

Nghiệp đoàn nghề cá gắn kết ngư dân

Tác giả: Đài TH Cần Thơ | Đóng góp bởi: Han_Lam
20-11-2015 | Han_Lam | 612 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Việc ra khơi riêng rẻ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là nghề đánh bắt xa bờ, hơn nữa, mạnh ai nấy làm nên khi gặp trúng luồng cá thì được mùa, còn không thì chịu lỗ vốn. Từ thực tế khó khăn này, các nghiệp đoàn nghề cá lần lượt ra đời tại Khánh Hòa, trở thành nơi gắn kết ngư dân...
Bình luận