!

Thực hành trách nhiệm xã hội trong ngành thủy sản

Tác giả: Đài Truyền hình Cần Thơ | Đóng góp bởi: Han_Lam
03-12-2015 | Han_Lam | 852 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tăng trưởng nóng của ngành thủy sản Việt Nam đã đặt ra những thách thức về tác động tiêu cực đối với môi trường và xã hội. Đồng thời đứng trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu về tiêu thụ sản phẩm bền vững có trách nhiệm, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững ...
Bình luận