!

Nghĩa tình bạn biển ở trùng khơi

Tác giả: Đài Truyền hình Cần Thơ | Đóng góp bởi: Han_Lam
04-12-2015 | Han_Lam | 702 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Mưu sinh trên biển ngư dân Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất trắc đặc biệt là trong mỗi mùa mưa bão. Nhiều ngư dân có lúc đứng giữa ranh sự sống và cái chết sau mỗi lần gặp gió bão hoặc tàu lạ làm chìm tàu ...
Bình luận