Tác động xây đập trên sông Mê Kông

Tác giả: VTC16 | Đóng góp bởi: duynhut
07-01-2016 | duynhut | 565 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Mê Kông là con sông chung của 6 quốc gia, hơn 160 triệu người của các quốc gia này đang được hưởng lợi từ nguồn lương thực, thực phẩm và nhiều sản phẩm làm ra nhờ lưu vực sông này. Hệ sông Mê Kông có hàng chục con đập thuỷ điện lớn, nhỏ của nhiều nước xây dựng. Dòng sông Mê Kông có chiều dài 500 km, tính theo lưu lượng nước và là dòng sông lớn thứ 10 trên Thế giới.
Bình luận