!

Sao gọi là Cần Thơ

Tác giả: Đài TH Cần Thơ | Đóng góp bởi: duynhut
12-01-2016 | duynhut | 785 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Cần Thơ - Hai tiếng thân thương ấy ta đã nghe quen từ thuở nào. Thế nhưng, có lẽ không mấy người có thời gian để suy ngẫm về địa danh mà mình đang sống
Bình luận