!

Vướng mắc trong triển khai đề án sản xuất cá ngừ theo chuỗi

Tác giả: VTV8 | Đóng góp bởi: Nguyên Linh - Phạm Việt
11-03-2016 | Han_Lam | 1229 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tại Phú Yên, doanh nghiệp muốn tham gia vào mô hình liên kết chuỗi thì thiếu vốn, còn doanh nghiệp có tiềm lực lại không mặn mà với mô hình chuỗi. Tháng 8/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ đại dương theo chuỗi và giao cho ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thực hiện. Ngay sau đó, các địa phương đã vào cuộc. Tuy nhiên hơn 1 năm qua, ngoại trừ Bình Định, các địa phương còn lại gần như dậm chân tại chỗ. Nếu có vẫn chỉ manh mún theo kiểu doanh nghiệp và ngư dân tự làm.
Bình luận