Quản lý nguồn thức ăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Tác giả: VTC16 | Đóng góp bởi: duynhut
24-03-2016 | duynhut | 1441 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chi phí thức ăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng chiếm trên 50%, nếu như quản lý không tốt thì ngoài việc làm chi phí vụ nuôi cao, nhiều vấn đề khác liên quan đến việc biến đổi môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ tôm nuôi và dịch bệnh sẽ xảy ra. Tuỳ vào thực tế, sức khoẻ của tôm theo chu kỳ lột xác, thời tiết, xử lýhoá chất và theo dõi sàng ăn. Khi tôm từ 20 ngày tuổi trở lên để điều chỉnh, quảnlý từng bữa thức ăn cho phù hợp, tránh tình trạng cho ăn thiếu hoặc thừa sẽ ảnhhưởng đến tốc độ ..
Bình luận