!

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá giòn

Tác giả: VTC16 | Đóng góp bởi: VTC1
24-03-2016 | duynhut | 1483 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Thăm mô hình nuôi cá chép giòn của "vua cá chép giòn đất Bắc" Ông Nguyễn Trung Tựu (Nam Sách, Hải Dương) đã làm giàu trên dòng sông Kinh Thầy. Từ nuôi các loại cá trắm, chép giòn mỗi năm ông thu khoảng 6 tỷ đồng.
Bình luận