!

Bất cập trong cơ chế hỗ trợ những hộ thiệt hại do nghêu chết

Tác giả: VTC16 | Đóng góp bởi: duynhut
03-05-2016 | duynhut | 900 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Người dân nuôi nghêu tại tỉnh Quảng Ninh vẫn đang nóng lòng chờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để họ có thể tái đầu tư sản xuất. Tuy nhiên việc làm này là không dễ.
Bình luận