Khôi phục, phát triển nuôi hàu ở Lăng Cô - Thừa Thiên Huế

Tác giả: VTC16 | Đóng góp bởi: duynhut
23-09-2016 | duynhut | 249 | Báo hỏng
Sau một thời gian điêu đứng vì tin đồn ăn hàu gây ung thư, giờ đây người dân ở Lăng Cô đã có thể yên tâm nuôi vụ hàu mới vì hàu đã bán được trở lại...

Bình luận: