!

Cách tạo phù du, rong rêu trong ao nuôi ốc

Tác giả: VTC16 - 3N | Đóng góp bởi: VTC16 - 3N
20-07-2017 | LELINH | 1415 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Ao nuôi ốc nhồi có bông súng và lục bình, nước ao trong, không có phù du, rong rêu. Hỏi cách tạo phù du, rong rêu cho ốc ăn?
Bình luận