!

Mô hình nuôi cá lăng nha sinh sản

Tác giả: VTC16 - 3N | Đóng góp bởi: VTC16 - 3N
17-08-2017 | LELINH | 2724 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Những con cá lăng bột có giá bán rất cao khoảng từ 700-800 đồng/con, còn nếu được nuôi dưỡng lên kích cỡ lớn hơn, cá lớn thì việc thả nuôi ít hao hụt hơn nên giá bán cũng cao hơn khoảng từ 1000-2000 đồng/con
Bình luận