!

Kỹ thuật làm dày và cứng vỏ tôm thẻ chân trắng

Tác giả: VTC16 - 3N | Đóng góp bởi: VTC16 - 3N
25-09-2017 | LELINH | 1977 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật làm dày và cứng vỏ tôm thẻ chân trắng, và cách trừ trong rêu trong ao tôm.
Bình luận