!

Kỹ thuật thiết kế hố ga ao nuôi tôm

Tác giả: VTC16 - 3N | Đóng góp bởi: VTC16 - 3N
19-10-2017 | LELINH | 1377 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tôi có ao rộng 1500 m2 nuôi tôm thẻ chân trắng. Xin hỏi chuyên gia nông nghiệp: chỗ siphon đáy có chiều sâu ở giữa ao là bao nhiêu thì hợp lý?
Bình luận