!

Nguyên nhân tôm nhảy lên mặt nước rồi chết

Tác giả: VTC16 - 3N | Đóng góp bởi: VTC16 - 3N
31-10-2017 | LELINH | 3014 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
1. Khắc phục tôm bị sốc do môi trường nước thay đổi sau mưa. 2. Hạn chế ảnh hưởng của nước mưa tới tôm thẻ chân trắng. 3. Nguyên nhân tôm nhảy lên mặt nước rồi chết
Bình luận