Hướng dẫn nuôi tôm an toàn dịch bệnh

Tác giả: THBT | Đóng góp bởi: THBT
14-03-2018 | LELINH | 444 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nghề nuôi tôm hiện nay đang gặp phải nhiều trở ngại đó là ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và vấn để an toàn thức phẩm đây cũng vừa là khó khăn làm ảnh hưởng ngành nuôi trông thủy sản nói chung. Chủ để tư vấn nuôi tôm bền vững kỳ này với chủ đề nuôi tôm an toàn dịch bệnh.

Bình luận