!

Thuốc tím có làm trong nước ao được hay không

Tác giả: VTC16 - 3N | Đóng góp bởi: VTC16 - 3N
15-06-2018 | LELINH | 1797 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Ao nuôi tôm sú được 15 ngày tuổi hiện tượng nước đục. Hỏi thuốc tím có khử để nước ao trong được hay không? Và cách hạn chế nước đục trong ao nuôi tôm.

Bình luận