!

Sóc Trăng chuẩn bị tốt cho vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019

Tác giả: STV | Đóng góp bởi: STV
17-01-2019 | LELINH | 1213 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Người nuôi tôm Sóc Trăng đang tích cực cải tạo ao đầm để chuẩn bị tốt cho vụ nuôi tôm 2019 sắp tới.

Bình luận