!

Chất cấm sử dụng trong thức ăn, xử lý môi trường nuôi thủy sản

Tác giả: STV | Đóng góp bởi: STV
11-03-2019 | LELINH | 1182 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bình luận