!

HDSD ứng dụng quản lý trại nuôi tôm cá - Phần 3: Phân quyền Quản lý và Chuyên gia

Tác giả: Farmext | Đóng góp bởi: Farmext
09-05-2020 | 12116359 | 1023 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Quản lý trại nuôi thuỷ sản từ xa, tốt hơn việc sử dụng excel rất nhiều vì giờ đây bạn dễ dàng theo dõi trại nuôi của mình mọi lúc mọi nơi bằng điện thoại hay máy tính. Chi phí vụ nuôi được tự động tính dựa trên những điều bạn làm hằng ngày.

Website: https://farmext.com/

https://tepbac.com/tin-tuc/full/tam-huyet-3-nam-phat-trien-ung-dung-quan-ly-trai-tom-ca-30357.html

Bình luận