Giá thủy sản hôm nay 9/4/21 | Giá tôm hôm nay tăng nhẹ

Tác giả: Tepbac | Đóng góp bởi: Thảo
09-04-2021 | 12116359 | 501 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Giá thủy sản hôm nay 9/4/21 | Giá tôm hôm nay tăng nhẹ

Cập nhật giá thủy sản: giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá tra, giá cá lóc, giá cá điêu hồng,...

#giathuysan​​ #giatom​​ #giaca​​

Bình luận