Ly kỳ chuyện rắn ăn trứng biết bỏ vỏ

Tác giả: ANĐT | Đóng góp bởi: ĐINH TUẤN
03-08-2013 | duynhut | 1063 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chú rắn nhỏ từ từ nuốt trọn quả trứng to vào bụng, oằn mình một cái quả trứng vỡ và... thật ngạc nhiên vỏ trứng từ từ được đẩy ra ngoài.
Bình luận