Cá bay

Tác giả: Karl Fabricius | Đóng góp bởi: Nguyễn Dương
16-10-2013 | tranquanghung1986 | 967 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Clip được quay ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản, là chuyến bay dài nhất được ghi lại của một loài cá nhào lộn.
Thẻ
Bình luận