!

Ký sự cá tra tập 14: Đa dạng sản phẩm cá tra

Tác giả: Đài PT-TH Đồng Tháp | Đóng góp bởi: phongt94
26-10-2013 | phongt94 | 896 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Ngoài việc đẩy mạnh xuất khẩu nhiều doanh nghiệp chú trọng nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩmg giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mặc dù chưa có nghiên cứu thông kê nào chính xác những món ăn làm từ cá tra - cá basa nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi con số này đã vượt hơn cột mốc 100.
Bình luận