!

Bạn của nhà nông: Kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng trong ao

Tác giả: VTV2 | Đóng góp bởi: Duy Nhứt
16-02-2014 | duynhut | 2322 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Cá chim vây vàng là loài cá nước mặn, trong tự nhiên chúng thường sống ở tầng giữa và tầng trên ở vùng nước ấm.Cá chim vây vàng phân bố ở 69 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Bình luận