Xem cá thòi lòi đại chiến trên cạn

Tác giả: Theo NatGeo/Vietnamnet | Đóng góp bởi: Tuấn Anh
16-02-2014 | duynhut | 1249 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nhờ khả năng hô hấp đặc biệt, loài cá thòi lòi (mudskipper) có thể ở trên cạn rất lâu. Khi gặp nguy hiểm, một con cá đực sẽ bảo vệ hang của nó bằng cách di chuyển đây đó, há ngoác miệng và giương vây giữa để đe dọa địch thủ.
Bình luận