!

Giới thiệu hệ thống "thảm đáy biển"

Tác giả: Tinh tế | Đóng góp bởi: Duy Nhứt
23-03-2014 | duynhut | 935 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Rất nhiều tổ chức trên thế giới đang tìm kiếm những phương pháp khai thác năng lượng của sóng biển làm năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chưa tổ chức nào lại áp dụng phương pháp khai thác từ đáy biển như đại học California tại Berkeley (UC Berkeley). Mới đây, họ đã phát triển một hệ thống có tên gọi "thảm đáy biển" lấy ý tưởng từ lớp bùn đáy biển nhằm khai thác tiềm năng năng lượng từ những con sóng.
Bình luận