!

Bạn nhà nông một số mô hình chuyển đổi từ các ao nuôi tôm kém hiệu quả

Tác giả: VTV Huế | Đóng góp bởi: Hàn Lâm
15-04-2014 | Han_Lam | 1034 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chương trình Bạn nhà nông hôm nay có những nội dung sau: -Mở đầu chương trình là bản tin khoa học nông nghiệp. -Mục “Kiến thức nông nghiệp” giới thiệu đến bà con một số mô hình chuyển đổi từ các ao nuôi tôm kém hiệu quả. -Mục “Trả lời thư” sẽ phổ biến đến bà con một số giống cỏ mới có năng suất cao, chất lượng tốt làm thức ăn cho gia súc. Mời quý vị và bà con theo dõi chương trình.
Bình luận