Tư vấn nuôi trồng thủy sản Quảng Bình Kỳ 1 Phần 3: Kỹ thuật cải tạo ao và chọn giống tôm nuôi

Tác giả: Đài PT-TH Quảng Bình | Đóng góp bởi: Hàn Lâm
09-05-2014 | Han_Lam | 776 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tư vấn nuôi trồng thủy sản Quảng Bình Kỳ 1 Phần 3: Kỹ thuật cải tạo ao và chọn giống tôm nuôi
Bình luận