!

Tư vấn nuôi trồng thủy sản Quảng Bình Kỳ 1 Phần 5: Kỹ thuật cải tạo ao và chọn giống tôm nuôi

Tác giả: Đài PT-TH Quảng Bình | Đóng góp bởi: Hàn Lâm
09-05-2014 | Han_Lam | 1018 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tư vấn nuôi trồng thủy sản Quảng Bình Kỳ 1 Phần 5: Kỹ thuật cải tạo ao và chọn giống tôm nuôi
Bình luận