!

NS, CL & PT: Ứng dụng công nghệ biofloc vào nuôi tôm trên cát

Tác giả: VTV Huế | Đóng góp bởi: duynhut
13-05-2015 | duynhut | 1010 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chương trình hôm nay giới thiệu về việc ứng dụng công nghệ Biofloc vào nuôi tôm trên cát. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Bình luận