!

Kinh tế thủy sản 11-02-2015

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
15-05-2015 | duynhut | 853 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Trong điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật nuôi tôm chưa đồng bộ, đặc biệt là khi hệ thống thủy lợi vừa giữ vai trò cấp nước, vừa giữ vai trò thoát nước như hiện nay thì xu hướng nuôi tôm an toàn trong điều kiện dịch bệnh phát triển tại nhiều vùng nuôi tôm trong tỉnh Cà Mau.
Bình luận