!

Nuôi thủy sản thành công từ lần đầu

Tác giả: VTC16 | Đóng góp bởi: duynhut
15-05-2015 | duynhut | 1092 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chương trình Khởi nghiệp số 6: Nuôi thủy sản thành công ngay từ lần đầu của gia đình anh Dương Minh Toàn tại xã Phạm Chấn, Gia Lộc, Hải Dương.
Bình luận