!

Đánh bắt và phân loại cá bằng công nghệ mới

Tác giả: VTV2 | Đóng góp bởi: duynhut
16-05-2015 | duynhut | 1071 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Công nghệ đánh bắt cá mang tính đột phá có thể thay đổi hoàn toàn phương pháp đánh bắt truyền thống. Công nghệ mới này, được gọi là Thu hoạch thủy sản chính xác, sẽ cho phép toàn bộ cá đánh bắt được bơi thoải mái dưới nước bên trong một lưới PVC lớn linh hoạt, có thể phân loại chính xác loài và kích thước cá trước khi đưa lên boong tàu.
Bình luận