Diễn đàn KHCN “Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và quản lý phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững”

11/06/2020 - 11/06/2020 Sóc Trăng

Tổng cục Thủy sản trân trọng kính mời Quí Cơ quan/đại biểu tham dự Diễn đàn “ Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và quản lý phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững” nhằm: 

- Giới thiệu các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới và giải pháp quản lý hiệu quả phục vụ phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững.

- Trưng bày một số mô hình, sản phẩm, thiết bị công nghệ mới trong nuôi và quản lý ngành tôm nước lợ

Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 07h30, Thứ Năm ngày 11/6/2020 .

Địa điểm: Khách sạn Quê Tôi, 278 Phú Lợi, Phường 2, TP. Sóc Trăng.

Chương trình Diễn đàn: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Chủ trì Diễn đàn: Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Thành phần tham dự: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh có nuôi tôm nước lợ (Lãnh đạo sở, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Thủy sản); Các tổ chức khoa học công nghệ; Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở cung ứng vật tư, nuôi, chế biến xuất khẩu tôm nước lợ; các tổ chức quốc tế GIZ, WWF...