Sự kiện thủy sản

23 - 01
World Brackishwater Aquaculture Conference
23/01 - 25/01/2019 Ấn Độ
27 - 04
Vietshrimp 2018
27/04 - 29/04/2018 TP. Bạc Liêu
Hôm nay
Không có sự kiện nào.
06 - 03
AquaME
06/03 Dubai, UAE
25 - 02
Fish International
25/02 Hall 5, Bremen Exhibition Centre, Germany
19 - 02
Aquaculture America 2018
19/02 Las Vegas, Mỹ
22 - 11
25 - 10
Aquaculture Vietnam 2017
25/10 TP. Cần Thơ