Sự kiện thủy sản

25 - 08
World Aquaculture Society: Aqua 2018
Trung tâm hội nghị Corum, Montpellier, Pháp
22 - 08
Vietfish 2018
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
Hôm nay
Không có sự kiện nào.
15 - 08
The Aquaculture Roundtable Series 2018 (TARS 2018)
Shangri-La hotel, Chiang Mai, Thái Lan
19 - 06
SeaWeb Seafood Summit
Hotel Arts Barcelona Barcelona, Spain