Sự kiện thủy sản

21 - 10
Hội nghị GOAL 2019
Chennai, Ấn Độ
17 - 10
VIETSTOCK 2018
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM.
25 - 08
World Aquaculture Society: Aqua 2018
Trung tâm hội nghị Corum, Montpellier, Pháp
22 - 08
Vietfish 2018
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
15 - 08
The Aquaculture Roundtable Series 2018 (TARS 2018)
Shangri-La hotel, Chiang Mai, Thái Lan