Sự kiện thủy sản

25 - 08
World Aquaculture Society: Aqua 2018
Trung tâm hội nghị Corum, Montpellier, Pháp
22 - 08
Vietfish 2018
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
15 - 08
The Aquaculture Roundtable Series 2018 (TARS 2018)
Shangri-La hotel, Chiang Mai, Thái Lan
Hôm nay
SeaWeb Seafood Summit
19/06 - 21/06/2018 Hotel Arts Barcelona Barcelona, Spain
27 - 04
Vietshrimp 2018
TP. Bạc Liêu
06 - 03
AquaME
Dubai, UAE