Sự kiện vietfish

22 - 08 - 2018
Vietfish 2018
22/08 - 24/08/2018 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
29 - 08 - 2017
Vietfish 2017
29/08 - 31/08/2017 TP. HCM
02 - 08 - 2016
Hội chợ thủy sản Vietfish 2016
02/08 - 04/08/2016 Hồ Chí Minh