Sự kiện vietfish

24 - 08 - 2022
Vietfish 2022
24/08 - 26/08/2022 TP. HCM
25 - 08 - 2021
Vietfish 2021
25/08 - 27/08/2021 TP. HCM
29 - 08 - 2019
Vietfish 2019 - Hội chợ Quốc tế thủy sản Việt Nam năm 2019
29/08 - 31/08/2019 Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)
22 - 08 - 2018
Vietfish 2018
22/08 - 24/08/2018 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
29 - 08 - 2017
Vietfish 2017
29/08 - 31/08/2017 TP. HCM
02 - 08 - 2016
Hội chợ thủy sản Vietfish 2016
02/08 - 04/08/2016 Hồ Chí Minh