Aquaculture Africa 2023 (AFRAQ23)

13/11/2023 - 16/11/2023 Lusaka, Zambia

Aquaculture Africa 2023 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Mulungushi (MICC), Zambia. 

Hội nghị là cơ hội để cho các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, chính phủ và các bên liên quan khác gặp gỡ, kết nối và thảo luận mọi khía cạnh của ngành thủy sản ở châu Phi. Bên lề hội nghị còn có các chuyến tham quan đến một số trang trại nuôi thủy sản với quy mô lớn, trung bình và nhỏ; nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản và một số trung tâm nghiên cứu và phát triển thủy sản.