AOcare Control

Khác

AOcare Probiotics là sản phẩm sinh học xử lý nước mới nhất của Skretting, được thiết kế để hỗ trợ người nuôi kiểm soát môi trường nước và cải thiện chất lượng nước.

AOcare Control
500g
Click chuột để đánh giá
7.5 2 bầu chọn

Môi trường lành mạnh là yếu tố quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận của nông dân và phúc lợi động vật.

Điều kiện môi trường khó khăn có thể làm giảm lượng thức ăn ăn vào và giảm hiệu suất tăng trưởng.

Chất lượng nước kém có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự tăng trưởng của cá. AOcare Probiotics được thiết kế để hỗ trợ người nông dân kiểm soát môi trường nước và cải thiện chất lượng nước.

AOcare Probiotics là sự kết hợp của các vi khuẩn có lợi, khoáng chất và vi chất dinh dưỡng tổng hợp trên chất mang giàu carbon. Những vi khuẩn này được lựa chọn đặc biệt để cung cấp một giải pháp hiệu quả và linh hoạt để xử lý sinh học nước trong mọi điều kiện nuôi trồng thủy sản.

Kiểm soát AOcare có thể được sử dụng cho cá hồi, cá da trơn, cá rô phi và tôm thẻ chân trắng.

  • Cải thiện chất lượng nước
  • Khử ammonia
  • Khử Nitrite
  • Khử Nitrate
  • Phân hủy bùn đáy
  • Kiểm soát hệ vi sinh


Tương tự