AOCARE Probiotics

AOcare Probiotics là sự kết hợp của các vi khuẩn có lợi, khoáng chất và vi chất dinh dưỡng tổng hợp trên chất mang giàu carbon. Những vi khuẩn này cung cấp một giải pháp hiệu quả và linh hoạt để xử lý sinh học nước trong mọi điều kiện nuôi trồng thủy sản.

AOCARE Probiotics
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
THÀNH PHẦN 

AOcare Probiotics là sự kết hợp của các vi khuẩn có lợi, khoáng chất và vi chất dinh dưỡng tổng hợp trên chất mang giàu carbon. Những vi khuẩn này được lựa chọn đặc biệt để cung cấp một giải pháp hiệu quả và linh hoạt để xử lý sinh học nước trong mọi điều kiện nuôi trồng thủy sản.

CÔNG DỤNG
  • Cải thiện chất lượng nước.
  • Khử ammonia.
  • Khử Nitrite.
  • Khử Nitrate.
  • Phân hủy bùn đáy.
  • Kiểm soát hệ vi sinh.
  • Kiểm soát AOcare có thể được sử dụng cho cá hồi, cá da trơn, cá rô phi và tôm thẻ chân trắng.

Quy cách đóng gói: Gói 200g    


Tương tự