Quillaja Yucca Blend

Xử lý nước

Hấp thụ nhanh khí độc - Cấp cứu tôm nổi đầu.

Quillaja Yucca Blend
Chai
Click chuột để đánh giá
7.8 10 bầu chọn
Thành phần

Yucca schidigera 50,00%
Quillaja saponia 50,00%

Công dụng

Hấp thụ nhanh khí độc NH3, H2S,NO2… có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.
Cấp cứu khẩn cấp tôm nổi đầu do môi trường ô nhiễm hoặc thiếu oxy.
Chống sốc khi môi trường ao nuôi biến động.

Sử dụng

• Trại giống: 10 - 15 ml/10m3 nước bể ương.
• Nuôi tôm thịt: Loại trừ khí độc NH3 trong ao nuôi, sử dụng định kỳ 7- 10 ngày 1 lần vào buổi chiều tối.
• Tôm giai đoạn từ mới thả đến 2 tháng tuổi: 500ml/ 8.000 – 10.000m3 nước ao nuôi.
• Tôm giai đoạn từ 2 tháng tuổi đến 4 tháng tuổi: 500ml/ 7.000 – 8.000m3 nước ao nuôi.
• Giảm nhanh khí độc NH3, cấp cứu tôm nổi đầu, kéo đàn do thiếu oxy khi môi trường nước ao bị ô nhiễm nặng: 500ml/ 5.000 – 6.000m3  nước ao nuôi.

Tương tự