Yucca 30 Powder

Xử lý nước

Ổn định môi trường nước.

Yucca 30 Powder
Lon 1kg
Click chuột để đánh giá
6 12 bầu chọn
Thành phần

Yucca schidigera 100%

Công dụng

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.

Sử dụng

+ Nuôi tôm, cá thịt: sử dụng định kỳ 10- 15 ngày 1 lần.
- Tôm, cá giai đoạn từ mới thả đến 2 tháng tuổi: 1.000g/6.000 -8.000m3 nước ao nuôi.
- Tôm, cá giai đoạn từ 2 tháng tuổi đến 4 tháng tuổi: 1.000g/ 5.000 – 6.000m3 nước ao nuôi.
Cấp cứu tôm, cá nổi đầu do thiếu oxy khi môi trường nước ao bị ô nhiễm nặng: 1.000g/ 4.000m3 nước ao nuôi

Tương tự