Cá kim cương xanh

: Blue acara
: Aequidens pulcher Gill, 1858
: Cá kim tuyến, Jewel cichlid, Pulcher
Phân loại
Aequidens pulcherGill, 1858
Ảnh Cá kim cương xanh
Đặc điểm

Cá kim cương xanh là loại cá kim cương phổ biến nhất trong các dòng cá Cichlid, trên người chúng phủ 1 lớp kim tuyến rất đẹp.

Phân bố

Trung và Nam Mỹ: Trinidad và Venezuela

Tập tính

Cá sống mọi tầng nước, là loài ăn động vật, thức ăn của cá là côn trùng, giáp xác, trùng chỉ và thức ăn viên.

Sinh sản

Cá bắt cặp sinh sản, đẻ trứng dính lên giá thể được dọn sẵn, cá bố mẹ chăm sóc trứng và cá con.

Hiện trạng

Thị trường ít ưa chuộng, giá cá trung bình 12500 VND/con

Tài liệu tham khảo
  1. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_acara
  3. http://www.fishbase.se/summary/4727
Cập nhật ngày 05/03/2014
bởi
Xem thêm